Beyanname Formlar

Beyanname Formları:

  1. Arsa Beyanname Formu
  2. Bina Beyanname Formu
  3. Çevre Temizlik Beyanname Formu
  4. Eğlence Vergisi Beyanname Formu
  5. İlan Reklam Beyanname Formu

Emlak Vergisi Muafiyet Dilekçeleri (Tek Meskeni Olanlar İçin)

  1. (İntifa Hakkına Sahip Olanlar Dahil) Emeklilere Dul ve Yetimlere Ait Form
  2. Hiç Geliri Olmayanların Tek Meskenlerine Ait Ait Taahhüt Belgesi
  3. (İntifa Hakkına Sahip Olanlar Dahil) Özürlülere Ait İndirimli Bina Vergisi Bildirim Formu 
  4. (İntifa Hakkına Sahip Olanlar Dahil) Şehitlerin Dul ve Yetimlerine ve Gazilere Ait Form

Diğer İçerikler