İmar İşleri
Geri
01.12.2020 23:22

1-Belediyesinin hizmet amaçları doğrultusunda Başkanın belirleyeceği prensip ve politika esasları çerçevesinde, kurum kültürü, misyonu, vizyonu ve Belediye ile Müdürlük hedefleri doğrultusunda meri mevzuata uygun olarak çalışmak. 
2-Başkanlık Makamına karşı sorumluluk bilincinde olmak. 
3-Tüm iş ve işlemlerin hatasız, kaliteli ve zamanında yapılmasına özen göstererek hizmet kalitesini iyileştirmek. 
4-Mevcut kaynakları ve zamanı en verimli şekilde kullanarak hizmet maliyetlerini düşürmek ve tasarruf sağlamak. 
5-Müdürlük hizmetlerinden faydalanan (personel ve halkımızın) Kuruma ve Müdürlüğe olan güven duygusunu geliştirmek. 
6-Müdürlüğün iş ve işlemlerinin yapılmasında teknolojiyi azami seviyede kullanmak. 
7-Görev alanına giren işlerin yıllık plan ve programını yapmak, Müdürlük bütçesini hazırlamak. 
8-Görev alanı ile ilgili Başkanlık Makamı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.