Özel Ağaçlandırma Projesi

Geri

Dorumali Mahallesinde Özel Ağaçlandırma Projesi:

Akçakale ilçesi, Dorumali Mahallesi Kadstral sınırları dâhilinde, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait yaklaşık 2800 dönüm üzerinde özel ağaçlandırma (Zeytin) proje çalışmaları devam etmektedir. Proje çalışma alanı içerisinde Tarım Müdürlüğünün iade çalışmalarının tamamlanması nedeni ile en kısa süre içerisinde kiralama veya tahsis işlemleri sonuçlandırılacaktır.


Diğer Projeler